Seminaari Pietarissa

ComDe järjesti yhteistyössä Pietarin alueiden välisen resurssikeskuksen (https://www.spbmrc.ru/) kanssa Pietarissa 15.12.2017 seminaarin: ”Miten kehityn kansainväliseksi asiantuntijaksi”. Kohderyhmänä olivat Presidentin ohjelman suorittaneet nuoret johto- tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät.

Virve Obolgogiani kertoi kansainvälisen yhteistyön vaatimuksista asiantuntijatyössä ja omaa osaamisen kehittämisen suunnitelmista. Illan ohjelmaa täydensi Patrick Obolgogiani oman kokemuksensa onnistuneilla esimerkeillä. Molemmilla puhujilla on vahva kokemus kansainvälisestä työskentelystä.
Kuulijoiden palautteissa hyvänä koettiin asiantuntijoiden käytännön kokemus, esimerkit elävästä elämästä, avoin ja keskusteleva ilmapiiri.